De korte, vide buksene med det rare navnet, ble opprinnelig laget for at damer skulle kunne sitte på tvers over hest og sykkel, akkurat som menn. Med andre ord et skikkelig feministplagg!

Ingen varer funnet i denne kolleksjonen