Angre- og returrett

RETUR, ANGRERETT OG REKLAMASJON

 

Når du handler i nettbutikken vår for mer enn 300 kroner, har du 14 dagers angrerett og returrett fra den dagen du mottar pakken. Vi refunderer betalingen din så snart pakken er tilbake hos oss.

Returer kan sendes til:
Manillusion AS
Markveien 38
0554 Oslo

VIKTIG: Returpakker må ikke sendes som oppkrav. Disse vil ikke bli løst ut. 
Ansvaret for at returpakken kommer fram er din, så bruk sporing for egen trygghet.

Husk at returnerte varer må være i en slik stand at vi kan selge dem videre som de er. Dersom varen lukter, er skitten, tydelig brukt, ødelagt eller har dyrehår eller lignende på seg, kan den IKKE returneres. 

Intimvarer (dvs undertøy og badetøy) kan ikke returneres.

Bytte av vare

Ved retur av vare for å bytte til annen størrelse eller vare, vil portokostnader komme i tillegg.

Angrerett

Som kunde hos Manillusion har du selvfølgelig angrerett etter angrerettloven. Angrer du et kjøp, gi i så fall beskjed til oss så raskt du kan etter at ordren er utført slik at den eventuelt kan kanselleres. Har vi allerede effektuert ordren, løs ut pakken for så å returnere den til oss. Du må selv betale returkostnadene.

Klikk på linken for angrerettskjema

Unntak fra angrerett

Angrerett kan ikke påberopes hvis:

  • Varen har blitt brukt annet enn for å prøve om den passer. Vi sjekker derfor alle plagg for lukt og merker på bruk. Undertøy og strømper byttes av hygieniske årsaker ikke.
  • Intimplagg herunder strømper, undertøy, badetøy, korsetter og shapewear byttes ikke. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å sikre at du kjøper rett størrelse.
  • Det er gjort forsøk (mislykkede/vellykkede) på å modifisere varen.
  • Prisen inkludert frakt er på under kr 300.

Utdrag fra Angrerettloven - LOV 2000-12-21 nr 105.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen ikke har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Kilde: Forbrukerombudet/Forbrukerrådet.

Reklamasjon

Som kunde hos Manillusion har du selvfølgelig reklamasjonsrett etter kjøpsloven. Er det feil på varene du har mottatt, eller har vi gjort feil ved forsendelsen, erstatter vi returfrakten og sender nye varer uten ekstra omkostninger.

All rett til reklamasjon frafaller hvis det under noen omstendigheter er gjort forsøk (mislykkede/vellykkede) på å modifisere varen.

Utdrag fra Kjøpsloven - LOV 1988-05-13 nr 27.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Kilde: Forbrukerombudet/Forbrukerrådet.


ENDRINGER

Manillusion forbeholder seg retten til å endre innholdet uten forvarsel. Alle som handler forplikter seg til å sette seg inn i de vilkår som til en hver tid gjelder. Med forbehold om skrivefeil.