Bærekraft og etisk policy

Vi fører mange retromerker på Manillusion. Felles for alle er at de har en bærekraft og etikkpolicy som handler om etisk handel, dyrevelferd og miljøvern. I tillegg til gode arbeidsforhold for egne ansatte og for ansatte i hele produksjonskjeden. De bruker aldri skinn, pels eller fjær.  All produksjon er i små skala, slik at man sikrer at alt blir solgt, og ingenting kastet. De følger produksjonen hele veien nøye, og påser at 3-parter lever etter samme policy.